ویژه های خبری
فولاد آلیاژی یزد

 فولاد آلیاژی ایران : پویا شفیعی فرد، سید جاوید سیدان، حمیدرضا رئیس عباسی، عرفان سلطانی، محمد نوید دشتی، محمد خانی شوازی، محمد حسین جعفری ندوشن / مربیان :  امین رضا ملک زاده بافقی، مصطفی خوبیاری

لیست بازیکنان تیم فولاد آلیاژی یزد