ویژه های خبری
خراسان اسکواش

 خراسان رضوی : افشین نعیمی، معین نجیب ملائی، احسان بزرگوار، ابوالفضل معتمدی راد، میلاد دوستی نوری / مربی :  پوریا لطفعلی

لیست بازیکنان تیم خراسان اسکواش