ویژه های خبری
هيئت هاي شهرستاني

 

 

 1 - شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی : دکتر بهروز امینی نیا 

 

 2 - شهرستان انار استان کرمان : محمود فخار محی الدین 

 

  3 - شهرستان سیرجان استان کرمان : سعید حلوایی پور 

 

 4 - شهرستان اسلامشهر استان تهران : دکتر اکبر کریمی 

 

 5 - شمال شرق تهران : امیر گودرزی 

 

 6 - جنوب شرق تهران : حسین شیرازی

 

 7 - شمال غرب تهران : پژمان رفتاری 

 

 8 - شهرستان خرم آباد استان لرستان : احسان احمدی 

 

 9 - شهرستان الیگودرز استان لرستان : آزاده غیاثی 

 

 10 - شهرستان ازنا استان لرستان : فاطمه لک 

 

 11 - شهرستان بروجرد استان لرستان : مسعود پیرهادی 

 

 12 - شهرستان سنندج استان کردستان : پندار سوره بان 

 

 

 13 - شهرستان البرز استان قزوین : ناعمه حاج محمد حسینی