ویژه های خبری
هيئت هاي شهرستاني

 

 

 1 - شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی : دکتر بهروز امینی نیا 

 

 2 - شهرستان انار استان کرمان : محمود فخار محی الدین 

 

  3 - شهرستان سیرجان استان کرمان : سعید حلوایی پور