ویژه های خبری
هيئت رئيسه
اعضاي هيات رئيسه و مشاوران فدراسيون اسكواش

رييس

دکتر مسعود سليمانی


هيات ریيسه

مهندس حسین رفیعیان

مهندس علی فتوره چی

مهندس رضوان لسانی

دکتر محمد موحدی كرمانی

دکتر جمشید همتی

ریحانه خسروشاهی 


نایب رییس

بابك فقير


 نایب رییس  بانوان

دکتر شهناز شهربانیان


دبیر

امير عزيزی پور


 خزانه دار

آمنه رمضانی نژاد صادق


بازرس

حسين عليپيور


حراست

محسن مزجی


كارشناس خبره

مسعود قره ضياالدينی


مشاوران

دکتر الهام شیرزاد مشاور عالی رییس فدراسیون در امور بانوان

محمد علی نگهی مشاور فدراسيون با تاکيد بر امور فني و قهرمانی

مهندس اسداله ربانی مشاور رییس فدراسیون در امور رسانه ، فرهنگ و تبلیغات 

علی اصغر شاکریان مشاور رییس فدراسیون در امور فرهنگی

دکتر علی عزیزی مشاور رییس فدراسیون در توسعه استراتژیک و سامانه ها

علیرضا محسنی مشاور رییس فدراسیون در امور دیپلماتیک