ویژه های خبری

مطلع شدیم آقای جواد بشیری مسوول انجمن پدل و مسوول روابط عمومی فدراسیون اسکواش در غم از دست دادن یکی از عزیزان خود به سوگ نشسته است . دکتر مسعود سلیمانی رییس فدراسیون اسکواش در پیامی مصیبت وارده را به وی تسلیت گفت و  برای آن مرحوم رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی از خداوندمتعال مسئلت نمود. 

برچسب ها :