ویژه های خبری

به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش ، کادر تيم هاي ملي بانوان با هماهنگی نايب رييس بانوان و ديگر اعضا در محل فدراسيون تشکيل جلسه دادند و پس از تشريح برنامه هاي سال 1400 در حوزه تيم هاي ملي اسکواش با موافقت دکتر مسعود سليماني رييس فدراسيون اسکواش برنامه هاي ارايه شده مجوز اجرا دريافت نمود.اردوها و اعزام ها و برنامه هاي بزرگسالان  و شيوه نامه ها و برنامه هاي جوانان و دو رقابت مهم قهرماني بزرگسالان و جوانان تيمي و انفرادي آسيا در مالزي و پاکستان و هنگ کنگ و هندوستان محور برنامه ها را تشکيل دادند.