ویژه های خبری

 هستي سليماني به عنوان مسئول کميته کودکان هيات اسکواش استان مرکزي منصوب شد. به گزارش روابط عمومي هيات اسکواش استان مرکزي،طي حکمي از سوي سوسن طوفاني رئيس هيات اسکواش مرکزي هستي سليماني به عنوان مسئول کميته کودکان اين هيات منصوب شد. لازم به ذکر است هستي سليماني بازيکن و مربي اسکواش و عضو کميته روابط عمومي هيات اسکواش استان مرکزي نيز مي باشد.