ویژه های خبری

به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش ، خندان دل که با نايب رييس هيات خانم نيک نام در اين ملاقات با هماهنگي قبلي حاضر شده بود ضمن تبريک سال نو به رييس فدراسيون در خصوص اقدامات صورت گرفته در حوزه استان البرز و نشست هاي تاثيرگذارش با شهرستان هاي استان و اقداماتي که براي ايجاد مجموعه هاي جديد اسکواش و پدل با حمايت بخش خصوصي و شهرداري کرج و بازديد هاي ميداني از مکان احداث اين بناها داشته است توضيحاتي را ارائه نمود و اظهار داشت در سال 1400 از اسکواش البرز بسيار اخبار خوشايندي را خواهيد شنيد. که يقين داريم از همراهي ها و اقدامات صورت گرفته در مناطق کشور خرسند مي شويد موجبات رضايت تان را فراهم مي کنيم . رييس فدراسيون کشورمان ضمن آرزوي توفيقات روزافزون براي روساي فعال و  و مورد اعتماد فدراسيون در صدر کليه هيات هاي استان هاي کشور و آرزوي سالي همراه با اراده هاي بزرگ براي تحولات بزرگ تر  در حوزه هاي مختلف اسکواش  و پشتيباني هاي موثر از اقدامات و تلاش هايي که در مسير نقشه راه تعيين شده فدراسيون همخواني دارد و رفع موانع موجود بر سر راه بخش خصوصي که با تفکرات بالا براي آينده مجموعه اسکواش کشور منفعت دارد ، اظهار داشت از اينکه توانسته ايد ارتباطي پايدار با مديرکل جديد استان برقرار کنيد باعث خوشحالي بوده و از اينکه با بيان برخي از برنامه هاي استان اراده ايجاد تحول در اسکواش البرز داريد و به راه اندازي و مبحث توسعه شهرهاي اسکواشي استان ورود کرده ايد سپاسگزارم وي افزود از خداوند متعال مي خواهم به شما نيرو و تواني دوچندان اعظا نمايد تا همراه با تيم کاري خود که توانسته ايد همه صداهاي استان را يکسو کنيد منشا خير و برکت در سه ورزش اسمواش و راکتبال و پدل در سال 1400 شويد .