ویژه های خبری

با اعلام کمیته مسابقات فدراسیون نخستین رویداد مسابقاتی تقویمی فدراسیون اسکواش از 25 فروردین با فعالیت حرفه ای بانوان آغاز می شود و  آیین نامه و شرایط برگزاری مسابقات اسکواش نشنال کلوز بانوان - جام رمضان بشرح زیر اعلام شد.

1. تاریخ برگزاری رقابت های نشنال کلوز بانوان اوپن 25 تا 27 فروردین ماه سال جاری می باشد که به میزبانی کمیته مسابقات فدراسیون در مجموعه اسکواش انقلاب برگزار می شود.

2. ثبت نام برای مسابقات از طریق سامانهIopars.ir  صورت می­ گیرد .

3.  مهلت ثبت نام از امروز تا تاریخ 20 فروردین ماه تعیین شده است .

4.  ورودی مسابقات برای بازیکنان غیر عضو پی اس ای  مبلغ 250.000 تومان و عضو پی اس ای رایگان است.

5. تمامی بازیکنان ملزم به ثبت نام خود در سامانه فدراسیون و همراه داشتن کارت عضویت معتبر فدراسیون اسکواش ، کارت بیمه ورزشی معتبر ، ثبت اسم خود در سامانه مبین هستند .  

6. جایزه نقدی مسابقات 10 میلیون تومان تعیین شده است .

7. اولویت سید بندی بازیکنان براساس آخرین رنکینگ PSA  و سپس رنکینگ داخلی اعلام شده از سوی کمیته مسابقات فدراسیون است .

8. در صورت تاخیر بیش از 15 دقیقه از سوی بازیکن جهت شروع هر بازی ، نتیجه به سود حریف اعلام می شود .

9. بازیکنان کمتر از19 سال بدون استثنا ملزم به استفاده از عینک هستند. 

10.توزیع جوایز نقدی توسط کمیته مسابقات به نفر اول 5 میلیون و نایب قهرمان 3 میلیون و سوم مشترک هر نفر یک میلیون تومان اهدا می شود. و به قهرمان بازی ها جام قهرمانی و به نفرات اول تا سوم مشترک مدال و احکام قهرمانی و جایزه نقدی اهدا می شود.