ویژه های خبری

به گزارش سايت رسمي فدراسيون اسكواش، با تصميم رييس انجمن پدل و موافقت  فدراسيون  محمد سعيد آوك از ملي پوشان  علاقمند به رشته پدل  به عنوان رييس كميته استعداديابي و پدل خياباني منصوب شد.
آوك از افراد موثر و خودکار  در امر توسعه و ترويج  پدل در سطح جامعه محسوب مي شود  . وي داراي مدرک سطح دو ملي مربيگري پدل است

با توجه به علاقه بي حد و اندازه او به ورزش پدل و اراده وي براي ارتقاي دانستني هاي اش با تصميم رييس فدراسيون  اسکواش به جمع مربيان اتحاديه  آسيا  پسفيك اضافه شد وي جايگزين حميد سربازي يکي ديگر از مربيان پدل در اين حوزه فرامرزي شد .

برچسب ها :