ویژه های خبری

به گزارش روابط عمومی هیات اسکواش استان اصفهان ، 16 و 17 اسفند اصفهانی ها شاهد برگزاری دوره آموزش عمومی ورزش پدل در اصفهان خواهند بود، پس از روی کار آمئن مهندس بهزاد نوید نیا به عنوان رییس جدید هیات استان و جذب حداکثری نیروهای انسانی در اسکواش برنامه های این هیات با انتخاب کادر و کمیته های تحت نظر هیات شدت گرفت و برنامه عملیاتی سال 1400 هیات به فدراسیون ارسال شددر همین ارتباط وی با انتخاب مجید کاظم پور از مربیان علاقمند استان به عنوان سرپرست کمیته پدل استان نشان داد که خیز بلندی را در احداث زیرساخت های این رشته در استان برداشته است و نوید از آینده پدل در اصفهان دارد  ، مشابه دیگر استان ها 30 درصد از سهمیه دوره به علاقمندان بخش روستایی اختصاص داده شده و برای شرکت کنندگان علاقمند از دیگر استان ها تخفیف ویژه برای اسکان افراد در نظر گرفته شده است یک مدرس دوره به همراه کمک مدرس مربی گری به مدیریت مسول آموزش فدراسیون اسکواش در اصفهان حاضر شده و دوره را برگزار می نمایند.گفتنی است هر استان متقاضی دوره های آموزشی پدل را که در زمین پدل انجام شود می تواند میزبان مربیگری باشد و در غیر اینصورت آموزش عمومی مجوز برگزاری از سوی آموزش صادر می شود.