ویژه های خبری

به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش، مجمع عمومي هيات اسکواش استان گيلان به همت فرمند رييس اين هيات و اداره ورزش و جوانان گيلان در سالن جلسات اداره کل برگزار شد در اين مجمع که به رياست دبير فدراسيون امير عزيزي پور برگزار شد رييس هيات استان گزارشي از اقدامات صورت گرفته در سال جاري و گزارشي از برنامه ها و فعاليت هاي سال 1398 و برنامه هاي سال 1400 هيات به اعضاي مجمع ارائه داد  دبير فدراسيون در اين مجمع از برنامه هاي توسعه و قهرماني فدراسيون سخن گفت و اعلام کرد اين برنامه ها بايستي در هيات هاي ورزشي به عنوان تشکيلات زيرمجموعه بصورت استاني در سه ورزش اسکواش و راکتبال و پدل پياده سازي و اجرايي شود و فدراسيون قاعدتا در کنار هيات هايي قرار مي گيرد که تلاش هايي منطقي و در مسير چشم انداز و بنوعي کمک حال سرعت بخشي به سمت و سوي چشم اندازهاي ترسيمي ستادي است و از عملکرد هيات گيلان در سال کرونا تشکر نمود و خواهان تعامل هر چه بيشتر و منطقي گونه سرمايه هاي انساني در مجموعه اسکواش استان گيلان شد.