ویژه های خبری

جناب آقای مهندس بابک  فقیر 

نایب رییس محترم فدراسیون اسکواش

درگذشت عموی گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض می نماییم.

از خداوند متعال می خواهیم روح آن تازه گذشته را قرین الطاف بیکران خود قرار دهد و به بازماندگان صبر جمیل اعطا نماید.