ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش ،دور دوم اردوي مقطعي اسکواش پسران در خانه ملي اسکواش آغاز شد
در اين دوره  طبق برنامه پيش بيني شده سپهراعتماد پور از مرکزي ، دانيال حسين زاده از گيلان ، آروين رسول زاده از تهران  دعوت شده اند و سيدمحمدحسين جعفري ملي پوش سابق از يزد به عنوان کمک به کادر تيم هاي ملي اسکواش اضافه شده است.
اين اردو با اين مادر و بازيکنان تا ۲۸ دي ادامه دارد و پس از آن گروه سوم وارد اردو مي شوند.