ویژه های خبری

 به گزارش روابط عمومی هیات اسکواش خراسان جنوبی ، علی سام فنودی، با مربیگری مجتبی سیروسی به عنوان اولین وتنها مدال آور و قهرمان پدل کشور نام خود را در تاریخ ورزش خراسان جنوبی  در ورزشکاران کمتر از 17 سال کشور به ثبت رساند.

 
بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش به نقل از انجمن پدل ايران هيات داوران  با رصد ويديوهاي ارسالي از سوي ورزشکاران پدل اسامي برندگان اين دوره را بشرح زير اعلام کردند
 
در بخش آقايان سنين کمتر از 17 سال:
 
علی سام
 
هومان صادقی
 
در بخش بانوان دسته  آزاد:
 
رودابه سلیمانی
 
ساقی سیدی
 
نفرات اول مي توانند کاپ قهرماني و حکم و مدال قهرماني اين دوره را ظرف ده روز آينده از انجمن پدل کشورمان دريافت نمايند و نفرات دوم حکم و مدال قهرماني خود را دريافت مي نمايند.