ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش ، زينب ضيايي مسول فرهنگي کميته راکتبال بواسطه فعاليت هاي بموقع و توليد محتوي در فضاي مجازي و فعاليت در شبکه هاي اجتماعي در اشاعه فرهنگ و ترويج و معرفي ورزش راکتبال امروز در فدراسيون حاضر شد و با هماهنگي مسول کميته راکتبال از سوي رييس فدراسيون از علاقمندي وي و به اقدامات وي در راکتبال با اهداي لوح تقدير ، قدرداني شد.

ضیایی برادرزاده شهید مدافع حرم است و در انجام اقدامات فرهنگي در راکتبال و حضور در برنامه هاي فرهنگي و بازديدهاي فدراسيون همواره پيشقدم است .رییس فدراسیون از وی خواست تا بصورت آزمایشی در حیطه ارزیابی عملکرد هیات ها و کمیته ها با کمیته مورد نظر همکاری کند .