ویژه های خبری

  به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکواش ، باتوجه به کاهش ذخایر خون کشور و نیاز جدی هموطنان بیمار به خون، این فدراسیون از ورزشکاران،  قهرمانان و جامعه اسکواش ، پدل و راکتبال  کشورمان دعوت می کند تا با حضور در مراکز اهدای خون، در این مسیر با جامعه ورزش کشور برای تامین این نیاز حیاتی همگام شوند و نسبت به تشویق مردم برای حضور در این امر خدا پسندانه اقدام کنند.