ویژه های خبری

به گزارش روابط عمومی هیأت اسکواش استان زنجان، اولین کارگاه دانش افزایی داوران، توسط کمیته داوران استان با همکاری هیأت شهرستان زنجان جهت افزایش دانش فنی داوران بصورت وبینار برگزار گردید. شایان ذکر است که کارگاه دانش افزایی دیگر نیز به صورت وبینار در دستور کار کمیته ها قرار گرفت.این کارگاه که بصورت مجازی در حیطه داوران در استان زنجان برگزار گردید نخستین اقدام آموزش داوری بصورت مجازی در کشور محسوب می شود.