ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکواش ، اجلاس جهانی اسکواش بصورت مجازی و با شرکت رییس فدراسیون کشورمان برگزار شد در این اجلاس  قوانین وادا ، قوانین راکتبال، میزبانی اجلاس بعدی در پاکستان، استانداردها در فدراسیون جهانی، شرکت کشورهای جدید عضو در مسابقات جهانی مربوط به  هر قاره قبل از دریافت عضویت رسمی، تعداد  و جنسیت اعضای هیات   رییسه فدراسیون جهانی محوریت دستور اجلاس را شامل شد. در پایان مسعودسلیمانی  رییس فدراسیون ایران  ضمن تشکر از برکزاری بی عیب و نقص وبینار زوم در مدیریت اجلاس ، از محتوای مباحث مطرح شده اظهار رضایت کرد و برای رییس و اعضای حاضر در اجلاس مجازی ارزوی سلامتی و تداوم آن را داشت . این احلاس دو ساعت و نیم بدرازا کشید.

برچسب ها :