ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش نخستين دوره بين المللي وبينار پيشگيري از آسيب هاي ورزشي در پايان آذر ماه جاري برگزار مي شود از سوي فدراسيون کشورمان خانم ها دکتر الهام شيرزاد مشاور عالي بانوان فدراسيون و خانم دکتر شهربانيان نايب رييس بانوان فدراسيون و دکتر سميه سهرابي نايب رييس انجمن پدل فدراسيون به آکادمي ملي المپيک جهت شرکت در دوره تخصصي که به طريق وبينار برگزار مي شود حضوري شايسته خواهند داشت.