ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش ، فرهاد جامع پدر پدل ايران که به ورزش پدل عشق مي ورزد بدون هيچ ادعايي در زماني که همگان خود را صاحب سبک در اين ورزش مي دانند با آرامش دومين کتاب خود را با هماهنگي انجمن پدل کشورمان با هزينه شخصي براي استفاده عموم علاقمندان به چاپ رسانيد و اثرات خوبي از خود با اين نمونه اقدامات اش از خود به جاي مي گذارد . اقدام مشابهي که از سوي همه خصوصا  قشر جوان تر و دست اندرکار اين ورزش بايد در دستور کار قرار گيرد تا يکي ديگر از راههاي ترويج ورزش راکتي پدل را در جاي جاي ميهمن مان گسترش دهد.

وي با حضور در فدراسيون اسکواش يک جلد اين کتاب را که در ابتداي آن مقدمه اي از رييس فدراسيون دارد به مسعود سليماني تقديم کرد و از سوي رييس فدراسيون و ديگر اعضا مورد تفقد قرار گرفت.