ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش امير هوشنگ گلرخ رييس کميته آموزش و توسعه منابع انساني فدراسيون با بيان اينکه بکارگيري يا ادامه فعاليت مربياني که دو سال از تاريخ اخذ مدارک مربي گري آنان گذشته است چه در سطوح ملي عمومي و سطح يک و سطح دو و سطح سه و کليه دارندگان مدارک بين المللي بايستي بروز رساني شوند و اين در حالي ممکن است که مربيان فعال مبادرت به شرکت در دوره هاي آموزشي متناسب با سطح مربي گري خود که درگاه آن در سامانه آيوپارس تعريف شده است در کلاس هاي آموزشي مجازي دو روزه که براي سهولت کار مربيان بصورت مجازي از راه دور برگزار مي شود شرکت و با اين حضور گواهينامه هاي خود را بروز و معتبر نمايند.

گفتني است کليه افرادي که تا پايان سال 1398 در دوره هاي مربي گري شرکت کرده باشند و مدارک آنان صادر نشده کارت مربي گري صادر و تحويل مي شود و در صورتيکه افراد تمايل به دريافت گواهينامه دو امضاي مربي گري داشته باشند بايد درخواست مجزا به آموزش ارسال نمايند و کليه افرادي که از ابتداي سال 1399 در دوره هاي مربي گري شرکت مي نمايند گواهينامه دو امضا دريافت مي کنند و در صورت تمايل به داشتن کارت جيبي مربي گري درخواست خود را بصورت مجزا به آموزش ارسال نمايند.

براي رفاه حال مربيان هزينه هاي ثبت نام در دوره هاي بازآموزي و مربي گري مجازي به ميزان زيادي کاهش در سال جاري داشته است.