ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش ، نشست مجازي مسولان و دست اندرکاران تشکيلات تازه تاسيس آسيا پسفيک با حضور رييس اين اتحاديه کوجي از ژاپن برگزار شد ، اين نشست در خصوص راهکارهاي توسعه پدل، همکاري هاي في مابين کشورها، برنامه هاي پيش رو و چشم انداز پدل در آسيا و اقيانوسيه برگزار شد ، از کشور ايران خانم دکتر الهام شيرزاد به عنوان عضو اصلي اتحاديه و رييس رسانه هاي اجتماعي تشکيلات و امير عزيزي پور سرمربي تيم ملي پدل کشورمان و دکتر سميه سهرابي نايب رييس انجمن پدل ايران حضور داشتند و مشارکت بسيار خوبي در اين نشست از خود نشان دادند.