ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش ، کميته مسابقات فدراسيون در نظر دارد مسابقات مجازي اسکواش را پس از برگزاري موفق در دوره نخست اين مسابقات ، دومين دوره را بين دو گروه سني نوجوانان و بزرگسالان در دو بخش بانوان و آقايان در پايان ماه آذر برگزار نمايد

اين مسابقات از مسابقات امتياز دار و مهم فدراسيون محسوب شده و افراد برتر نايل به دريافت حکم قهرماني کشور و مدال و رنکينگ کشوري مي شوند.آيين نام اين مسابقات اول آذر ماه سالجاري توسط کميته مسابقات فدذراسيون اطلاع رساني مي شود.