ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومی هیات اسکواش استان تهران در خلال ديدار مسئولين هيئت اسکواش جنوب شرق با رئيس هيئت استان تهران، از  حسين شيرازي مقدم (رئيس هيئت اسکواش جنوب شرق تهران) به پاس زحمات فراوان در برپايي گروه جهادي ، سازماندهي جهادگران هيئت جنوب شرق و فعاليت هاي پخش و توزيع پک هاي بهداشتي ، غذايي و … در ايام مبارزه با ويروس منحوس کرونا ، توسط هيئت اسکواش استان تهران تجليل بعمل آمد.

شايان ذکر است اين تجليل توسط محمد آران (رئيس هيئت استان تهران) و با اهداي لوح سپاس از شيرازي مقدم انجام پذيرفت.