ویژه های خبری

در اين نشست که با حضور محمد آران (رئيس هيئت اسکواش استان تهران) ، حسين شيرازي مقدم (رئيس هيئت اسکواش جنوب شرق تهران) ، سيد مجيد ميرهاشمي (عضو هيئت رئيسه اسکواش جنوب شرق تهران) و حميد رضا حسين پور (مدير مجموعه ورزشي تختي ) به منظور توسعه و گسترش رشته ي اسکواش و پدل  برگزار شد ، مقرر گرديد نسبت به احداث کورت هاي اسکواش  با کمک مجموعه ورزشي تختي اقدامات لازم صورت پذيرد.

در اين نشست محمد آران نيز حمايت خود را از تشکيل و ساخت مجموعه ي پدل و اسکواش در اين مجموعه ي ورزشي واقع در شرق تهران اعلام و ابراز اميدواري کرد با حمايت مديريت ورزشگاه تختي و ساخت کورت هاي اسکواش و پدل اين رشته هاي ورزشي مورد اقبال ساکنين شرق پايتخت قرار گيرد.
حميدرضا حسين پور نيز ضمن تشکر از حضور مسئولين هيئت استان تهران و جنوب شرق يکي از اهداف مجموعه ورزشي تختي را رونق رشته هاي ورزشي در اين مجموعه ي قديمي شهر تهران بيان کرد و از احداث مجموعه با کاربري پدل و اسکواش استقبال نمود.
همچنين حاضرين در اين نشست از فضاهاي موجود در اين ورزشگاه جهت احداث کورت هاي پدل و اسکواش بازديد بعمل آوردند.