ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش فرهاد جامع که با معرفي پدل به کشورمان به عنوان پدر و بنيانگذار اين رشته در ايران شناخته مي شود در تمام دوران فعاليت خود از هيچ کوشش و تلاشي در ترويج و معرفي اين ورزش به عموم و مسولين دريغ نکرد و الحق مي شود عنوان داشت تنها فرد بي حاشيه که فقط تمرکز خود را بر اعتلاي پدل در کشور معطوف کرد ، وي تاکنون دو کتاب تاليف و ترجمه از ورزش پدل را به جامعه ورزش کشورمان تقديم داشته است بر اين اساس مسعود سليماني رييس فدراسيون کشورمان در خلال افتتاح مجموعه ورزشي پدل شاهين در شرق پايتخت لوح سپاس جامعه پدل کشورمان را به دکتر امير فولادي رييس تربيت بدني نيروهاي مسلح ارتش جمهوري اسلامي ايران سپرد تا به اين پيشکسوت محترم ورزش کشورمان اهدا نمايد.

توفيقات روزافزون اين چهره خدوم را خواهانيم.