ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش ، با حضور دکتر مجيد واحدي زاده مديرکل اداره کل تربيت بدني دانشگاه تهران با هماهنگي قبلي در فدراسيون و ملاقات با رييس فدراسيون توافقات جامعي در همکاري هاي پايدار در مجموعه اسکواش کشورمان و دانشگاه تهران و دانشکده هاي زيرمجموعه دانشگاه تهران حاصل شد ، مسعود سليماني ضمن خوشامدگويي به مديرکل تربيت بدني دانشگاه تهران اظهار داشت امروز بعد از سال ها آنچه که مدت هاي مديد براي آن تلاش کرده است ببار نشست و همکاري هاي خوبي ميان دانشگاه تهران و فدراسيون پيش روي ماست. دکتر واحدي زاده اعلام کرد بدليل شناختي که از مسولان فدراسيون و جمع برنامه مدار اين فدراسيون که عاشقانه در مسير دستيابي به چشم اندازهاي فدراسيون تلاشي شبانه روزي دارند پس از سه روز از دريافت حکم مسوليت ام در دانشگاه تهران با فدراسيون اسکواش کارم را مصرانه شروع کردم و برنامه اي بزرگي را براي اسکواش در دانشگاه تهران در سر دارم وي افزود بزودي طرح جامع مجموعه بزرگ ورزشي در بخش شمالي ساختمان سازمان مرکزي دانشگاه تهران واقع در خيابان 24 آذر عملياتي مي شود اين پروژه با همکاري سازمان برنامه و بودجه و وزارت ورزش و جوانان و سازمان گسترش دانشگاه تهران تامين اعتبار و جانمايي مکان هاي ورزشي شده است که در نخستين اقدام بهترين مکان اين زمين را به مجموعه استاندارد اسکواش اختصاص داده ايم و با توجه به تفاهم نامه فدراسيون اسکواش با وزارت علوم و تاکيد دکتر حسين عليزاده مبني برا توسعه اسکواش در دانشگاه مصمم هستيم تا اسکواش را يک ورزش دانشگاهي به اهالي دانشگاه معرفي نمائيم، و بر اساس توافقات ما و فدراسيون اسکواش در کليه دانشکده اي دانشگاه تهران ساخت و احداث حداقل يک کورت در هر دانشکده را در برنامه اي خود پيش بيني کرده ايم و براي عملي شدن اين برنامه ها بايد فدراسيون را در کنار خود احساس کنيم. رييس فدراسيون کشورمان از نگاه بلند دکتر واحدي زاده  به موضوعات قدرداني کرد و افزود نماينده فدراسيون آقاي رامين صالحي دانش آمخته دانشکده تربيت بدني دانشگاه تهران هستند و براي بازديد از محل احداث پروژه اسکواش دبير فدراسيون و نماينده فدراسيون و مسول کميته فني مهندسي ما بازديد ميداني خواهند داشت و مصرانه دنبال خواهيم کرد که اين اتفاق مبارک و ميمون براي اسکواش و راکتبال و نهايتا دانشگاه تهران بايد ورزش پدل را هم به عنوان دانشگاه مرجع راه اندازي نمايد .و اظهار داشت هر جا که اراده کنيد من و همکاران ام را در کنار خود تا عملي شدن اين تفکرات و مفاد توافق نامه خواهيد ديد.