ویژه های خبری

اسدالله ربانی مهر با اشاره به پویش ارزشمند مدرسه سازی اظهار داشت: مدرسه سازی یکی از کارهای خیرخواهانه و ارزشمند در جامعه بوده که باید به عنوان یک فرهنگ در جامعه نهادینه شود.
وی افزود: پویش آجر به آجر در جهت ساخت مدرسه به طور قطع یک حرکت ارزشمند در این جهت بوده و خانواده بزرگ اسکواش استان همدان از این پویش با پیوستن خود استقبال کردند. 
رئیس هیئت اسکواش استان همدان با اشاره به اهمیت فعالیت های فرهنگی در هیئت اسکواش استان همدان گفت: کمیته فرهنگی هیئت یکی از فعال ترین کمیته های ما بوده که از آغاز فعالیت های خود قدم های خوبی برداشته است.
ربانی مهر خاطرنشان کرد: فعالیت های فرهنگی در ایام ملی و مذهبی در کنار پیوستن به پویش های خیرخواهانه در جامعه از جمله این اقدامات است.
وی با بیان اینکه ورزشکاران ابتدا به دنبال رشد اخلاقی باید باشند، بیان کرد: در جامعه قبل از قهرمانی و بیشتر از آن پهلوانی ارزش دارد.
رئیس هیئت اسکواش استان همدان عنوان کرد: به همین دلیل ابتدا قبل از شروع هر رشته ورزشی درس اخلاق و اخلاق محوری باید اولویت باشد

برچسب ها :