ویژه های خبری

به گزارش روابط عمومي هيات اسکواش استان ،آناهيتا گل محمدي رياست هيات استان به همراه سوره بان سرپرست هيات شهرستان سنندج با حضور در محل اداره ورزش شهرستان سنندج با ورمقاني رياست اين اداره جلسه اي در مورد ساخت کورت جديد و تغييرات در کورت فعلي سنندج برگزار شد.در اين جلسه مقرر گرديد دو مکان مربوط به شهرداري سنندج در پارک هاي شهدا و توس نوذر جهت ساخت تک ديواره مورد بررسي قرار گيرد و دراولين کميسيون ورزش پيش روي شوراي شهر سنندج با حضور اعضاي هيات و رياست اداره شهرستان سنندج مذاکرات لازم انجام پذيرد. همچنين در مورد تغيير مکان کورت شيشه اي هيات به مکاني با دسترسي مناسب و امکانات بهتر مقرر گرديد تمامي مجموعه هاي سقف بلند شهر سنندج جهت اين امر توسط اداره ورزش سنندج مورد بررسي نهايي قرار گيرد.در حال حاضر کورت شيشه اي سنندج در مجموعه ۲۲ گولان قرار دارد که با دسترسي بسيار نامناسب و نداشتن حداقل امکانات روند گسترش و توسعه اسکواش در استان و شهر سنندج را با توجه به اينکه در سطح استان فقط همين يک کورت وجود دارد که از حداقل استاندارهاي اسکواش هم برخوردار نيست ، با مشکل جدي گردد.

برچسب ها :