ویژه های خبری

در اين جلسه که با حضور مدير محترم اداره کل ورزش و جوانان منطقه آزاد اروند ( آقاي مهندس ضرغامي ) ، رئيس هيئت اسکواش منطقه آزاد اروند ( عبيدي ) و ساير رؤساي هيئت ها برگزار شد ، موضوعات و مطالبي مطرح و بحث و تبادل نظر گرديد.

موضوعات و مطالب مطرح شده در اين جلسه عبارتند از :

1) ارائه راهکار جهت شروع فعاليت هاي ورزشي در 6 ماهه دوم سال با وجود ويروس کرونا

2) ارائه برنامه هاي آموزشي ، فرهنگي و فني در 6 ماهه دوم سال با در نظر داشتن دستورالعمل هاي ستاد مبارزه با کرونا در ورزش

3) ارائه عملکرد 6 ماهه اول سال

آقاي ضرغامي در خصوص تاريخچه ، نقش و جايگاه ورزش اسکواش در اين منطقه اشاره و ابراز اميدواري کردند در آينده نزديک و با شروع فعاليت آقاي عبيدي بعنوان رئيس هيئت اسکواش منطقه آزاد اروند ، شاهد پيشرفت و ترقي هرچه بيشتر اين رشته در منطقه آزاد اروند باشيم.

در اين جلسه آقاي حسين عبيدي رئيس هيئت اسکواش منطقه آزاد اروند با تشريح برنامه ها و اهداف اين هيئت در سال جاري و سال هاي آينده اين نويد را دادند که در آينده خبرهاي خوبي از اسکواش ، پدل و راکتبال به اطلاع جامعه ورزشي خواهيم رساند. رئيس هيئت اسکواش منطقه آزاد اروند با اشاره به تمرکز و پيگيري بر روي ايجاد زيرساختها و بخش استعداديابي ، خاطرنشان کردند در حوزه زيرساختها اقدامات خوب و مطلوبي صورت گرفته است.

شايان ذکر اينکه با توجه به وضعيت ويروس کرونا و لزوم رعايت نکات بهداشتي ، جلسات هيئت ها با حضور حداقلي صورت مي پذيرد.

                                            روابط عمومي هيئت اسکواش منطقه آزاد اروند

برچسب ها :