ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي به نقل از مدير بين الملل فدراسيون اسکواش با اعلام فدراسيون اسکواش آسيا اجلاس 2021 امسال آسيا با نرم افزار زوم در روز شنبه 29 دي ماه سالجاري به وقت کشور

هنگ کنگ برگزار مي شود.ايران در اين ارتباط مجازي تاييد ميزباني مسترز آسيا را در شهريور 1400 نهايي مي کند و گزارشي از اقدامات ايران در آسياي ميانه و غرب آسيا و گزارش حوزه مسوليت خود در کميته عضويت آسيا  و پژوهش هاي مرتبط با اين رشته را به اجلاس در دستور کار دارد.