ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش ، با تاييد وزارت ورزش و جوانان و حوزه بانوان ، خانم دکتر سميه سهرابي به عنوان نايب رييس جديد انجمن پدل کشورمان منصوب شد. در حکم وي آمده است ، تاکيد بر توسعه و گسترش و ترويج پدل در دستور کار شما باشد و با برقراري ارتباط سازنده با اعضاي مجموعه دولتي و خصوصي دست اندرکار در اين ورزش در دو حوزه قهرماني و همگاني موفق و نقش تاثيرگذارخود را ايفا نماييد.