ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش با هدف اجرايي شدن بندهاي تفاهم نامه مشترک با دانشگاه آزاد اسلامي بنظر مي رسد که اراده مستحکمي براي نخستين بار بين طرفين امضاي تفاهم نامه ايجاد شده که بند بند موارد مورد توافق را بدون فوت وقت اجرايي کنند.در همين ارتباط امروز دکتر جمشيد همتي عضو هيات علمي دانشگاه آزاد و عضو هيات رييسه فدراسيون با دستور دکتر لشکري رييس مرکز ورزش و تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي به همراه سرمايه گذار  با دکتر غزاليان مديرکل تربيت بدني در واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي در خصوص نهايي شدن انعقاد توافق علوم تحقيقات با سرمايه گذار بمنظور دراختيارگيري تک سالن اسکواش دو طرف شيشه علوم تحقيقات ديدار و ملاقات کردند.

بر اساس توافقات صورت گرفته نسرين نيک نام دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامي و نايب رييس هيات اسکواش البرز به عنوان سرمايه گذار پس از بهسازي سالن ياد شده مي تواند ضمن اراءه خدمات آموزشي به کارکنان و اساتيد دانشگاه آزاد با موافقت دکتر لشکري بتواند براي درآمدزايي و مستهلک کردن هزينه هاي صورت گرفته افراد علاقمند به اسکواش را از بيرون دانشگاه را جذب نمايد.

تعيين رياست انجمن اسکواش دانشگاه آزاد براي پي گيري تخصصي تر موضوعات مورد علاقه طرفين در دستور کار اداره کل ورزش و تربيت بدني دانشگاه قرار دارد .