ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش با توجه به اتمام دو دوره 4 ساله مهندس علي طباطبايي که خدمات ارزنده اي را به اسکواش استان فارس از حيث ايجاد زيرساخت و توسعه منابع انساني و ميزباني هاي ارزنده و قابل توجه داشته است ، بر اين اساس ضمن مذاکره با رييس فدراسيون بدليل مشغله کاري قادر به تمديد دوره مسولين نبوده که بنا به پيشنهاد کامياب مديرکل ورزش و جوانان استان فارس آقاي نصير پيراني به عنوان سرپرست هيات اسکواش فارس با حکم رييس فدراسيون منصوب شد تا شرايط برگزاري مجمع انتخاباتي فارس را در مدت تعيين شده فراهم نمايد.

پيراني کارشناس ارشد مديريت راهبردي ورزش و کارشناس حوزه قهرماني و حرفه اي اداره کل ورزش استان فارس است .

براي مهندس طباطبايي در ديگر مراحل زندگي آرزوي توفيق داريم و و موافقت رييس فدراسيون با کناره گيري ايشتن منوط بر ادامه همکاري در ديگر حوزه ها و به منزله جدايي از مجموعه اسکواش نخواهد بود و براي آقاي پيراني آرزوي توفيق داريم.

برچسب ها :