ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش، مسعود سليماني رييس فدراسيون اسکواش در پيام نوروزي خود از همه همراهاني که در اجرايي شدن اهداف ترسيمي فدراسيون در سال 1398 بي حاشيه در انجام ماموريت خود تلاش و کوششي بي ريا داشتند قدرداني و از حضورشان در سالي که گذشت ابراز غرور کرد. وي خطاب به روسا و دبيران محترم و پوياي هيات هاي اسکواش و کميته هاي فدراسيون و دست اندرکاران سه ورزش اسکواش و پدل و راکتبال ايران و اعضاي هيات رييسه فدراسيون اظهار داشت اينکه ما چه مدت زندگي کنيم ،مهم نيست،  اينکه چگونه زندگي کنيم اهميت دارد، دلي را از خود نيازاريم مهم است و  خطاي خلق را بخشيدن مهم است و اينکه به همنوعان خود عشق بورزيم مهم است ، تشکر براي بودنتان در سال 1398 و آرزو براي داشتن تان در سال 1399 را از خداوند متعال مسالت دارم ، مراقب سلامتي خود باشيد ،  پيشاپيش سالي متفاوت و غني را برايتان آرزومندم.