ویژه های خبری

صديقه ربيعي با بيان اين خبر افزود : با توجه به حرکت در مسير پيشرفت اين رشته بصورت تخصصي و برنامه هاي مشخص شده  در راستاي پيشبرد اهداف اين هيئت با شناسايي و انتخاب نفرات متخصص 12 کميته فعاليت خود را آغاز نمودند و اميدواريم با برنامه ای مدون و ترسيم اهداف تخصصی شاهد موفقيت های روز افزون اين کميته ها باشيم .

 

رئيس هيئت اسکوآش استان قزوين در ادامه به کميته هاي مشخص شده اشاره و خاطر نشان کرد : اين 12 کميته شامل کميته هاي پدل ، راکت ، کودکان و بيماري هاي خاص ، کارگري ، همگاني ، داوران ، پزشکي  ، روابط عمومي و اطلاع رساني ، پشتيباني و  دانشجويي مي باشد که نفرات طي اعلام رسمي از سوي هيئت فعاليت خود را آغاز نموده اند .

برچسب ها :