ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش مسعود سليماني رييس فدراسيون کشورمان که از سال 2016 رياست کميته عضويت ( ممبرشيپ) آسيا را عهده دار است ، با معرفي مسعود قره ضياالديني مدير بين الملل فدراسيون ايران به فدراسيون اسکواش آسيا و دريافت تاييدات مربوطه ضياالديني رسما عضو کميته مذکور شد.

ماموريت اين کميته اين است که تعداد کشورهاي عضو فدراسيون آسيا را با راه اندازي اسکواش در کشورهاي آسيايي که تاکنون اسکواش را فعال نکرده اند افزايش دهد. براي ضياالديني آرزوي توفيق داريم.