ویژه های خبری

 مرام نامه فدراسيون اسكواش

 

يكي از اهداف مهم  فدراسيون هاي ورزشي ازجمله  اسكواش به موجب منشور المپيك و مراعات شئون اسلامي ومقتضيات ملي به عنوان بالاترين مرجع ذيصلاح ورزش اسكواش دركشور با هماهنگي وزارت ورزش وجوانان و كميته ملي المپيك احيا واشاعه خصلت هاي جوانمردي درميان ورزشكاران است.

همه افراد جامعه قابل احترام هستند و نیازمندند که خویشتن را ارزشمند ببینند و این ارزشمندی بر پایه ای محکم استوار است و پابرجاترین و سالم‌ترین عزت نفس بر پایه احترامی که مستحق آن هستيم استوار است نه بر اساس شهرت یا آوازه ظاهری و تملق‌ها .

 

ارزش هاي فدراسيون اسكواش

1.     حفظ ارزش های نظام مقدس اسلامی

2.     توجه به بنیان خانواده

3.     احترام به یکدیگر و به قوانین و مقررات حاکم بر رشته

4.     وحدت رویه

5.     مسئولیت پذیری

6.     عدالت محوری

7.     استقرار نظم

 

 

 

عموم اعضاي فدراسيون اسكواش با استعانت از درگاه ایزدمنان و با درک صحیح از مسئولیت خطیر و ارزشمند خویش در راستای افزایش و پاسداری ازکرامت انسانی بارعايت مفاد ذيل بیش از پیش کوشا و ساعی خواهند بود:

·       اصول مرام نامه

1-    باور به فرهنگ دینی ، ملی و پیروی از شئونات اخلاقی و موازین شرعی و عرفی جاری در جامعه

2-     التزام به روحیات پهلوانی و سعی در تقویت روحیات جوانمردانه

3-    احترام به ارزش هاي فدراسيون اسكواش

4-    رعايت نظم و انضباط

5-    آراستگی ظاهری

6-    وقت‌شناسی

7-     سلحشوری و ایثارگری

8-     کمک به ترویج ارزش های اسلامی ایرانی و روحیه انقلابی در جامعه ورزش

9-     تقویت خودباوری و سعی در تقویت و ارتقای عزت، غرور و اقتدار ملی

10-    ساعی در ارتقای فرهنگ عمومی با تاسی از سبک زندگی ایرانی اسلامی

11-    توجه ویژه به کرامت انسانی افراد (رفتار مناسب و شایسته و احترام به ملیت، مذهب،  قومیت، نژاد، زبان در جامعه)

12-    ترویج رویکرد رفتار منصفانه در عرصه های ورزشی

13-    تعهد در قانون گرایی در کلیه امور و جوابگویی در قبال رفتار ، اعمال و گفتار فردی

14-   عدم مصرف مواد انرژی زا و کمک به مبارزه اجتماعی با پدیده دوپینگ و توزیع و استفاه بهینه از منابع و امکانات ورزش استان با رویکرد عدالت اجتماعی

15-    برخورد خوب با كليه ورزشكاران ، مربيان سرپرستان تيم ها ومسوولين  و رعایت ادب و احترام و نزاکت

درصورت رعايت نكردن موارد فوق الذكر فدراسيون اسكواش طبق ضوابط قانوني كميته انضباطي  مي تواند هرگونه اقدام لازم را انجام دهد.

 

نام ونام خانوادگي ورزشكار : ............................

 

محل امضا :

تاريخ : 

برچسب ها :