ویژه های خبری

اولین دوره داوری اسکواش ویژه مربیان توسط کمیته های داوران و مربیان هیئت فارس با حضور جمعی از مربیان ،داوران و بازیکنان اسکواش در باشگاه  پارس شیراز برگزار شد.

 مهدی مختاری رئیس کمیته داوران کشور مدرسی این دوره را بر عهده داشت که به عنوان اصلی ترین موضوع تسلط  مربیان بر قوانین داوری  را باعث افزایش اقتدار مربی دانستند.

در این دوره مروری بر قوانین و مقررات اسکواش،ارتباط مربی با سر داور، ارتباط مربیان و داوران و باید ها و نباید ها در اسکواش مورد بررسی قرار گرفت.

برچسب ها :