ویژه های خبری

طي حکمي از طرف مهندس علي طباطبايي رياست هيئت اسکواش فارس ، محمد مهدي حسن پور با توجه به تجارب  و عملکرد موثر وی در در هيئت اسکواش فارس به سمت رئيس کميته استعداديابي اين هيئت منصوب گرديد.

لازم به ذکر است که ايشان داراي رنکينگ ۱ کمتر از  ۱۹ سال استان فارس و در حال حاضر دارای رنکينگ ۱ بزرگسالان فارس مي باشند.